Usted está aquí: Inicio Programas libres recomendados Alternativas libres para lq docencia

Categoría: Desarrollo
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> ErWin
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>GNU Ferret
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.gnu.org/software/ferret/project/what.html">http://www.gnu.org/software/ferret/project/what.html
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> DBDesigner
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/fabforce.net/dbdesigner4/">http://fabforce.net/dbdesigner4/
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Borland C++ Builder
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> Qt Designer
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.trolltech.com/products/qt/">http://www.trolltech.com/products/qt/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> KDevelop
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.kdevelop.org/">http://www.kdevelop.org/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> Eclipse
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.eclipse.org/">http://www.eclipse.org/
><br>Categoría: CAD/CAM
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Autocad
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> SagCAD
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/sagcad.sourceforge.jp/">http://sagcad.sourceforge.jp/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> FreeCAD
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/free-cad.sourceforge.net/">http://free-cad.sourceforge.net/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> QCad
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.ribbonsoft.com/qcad.html">http://www.ribbonsoft.com/qcad.html
><br>Categoría: Matemáticas
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Derive
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> Yacas
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.xs4all.nl/~apinkus/yacas.html">http://www.xs4all.nl/~apinkus/yacas.html
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Statgraphics
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> R
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.r-project.com/">http://www.r-project.com/
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> SPSS
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> R
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.r-project.com/">http://www.r-project.com/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> PSPP
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.gnu.org/software/pspp/">http://www.gnu.org/software/pspp/
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Matlab
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> Octave
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.octave.org/">http://www.octave.org/
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Mathematica
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> Maxima
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/maxima.sourceforge.net/">http://maxima.sourceforge.net/
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> LINGO
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Econometrics Views
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>
><font size="5"><span style="font-weight: bold;">Categor&#237;a: Ofim&#225;tica<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> MS Office
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> OpenOffice.org
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> KOffice
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.koffice.org/">http://www.koffice.org/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> AbiWord
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.abisource.com/">http://www.abisource.com/
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> Gnumeric
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.gnome.org/projects/gnumeric/">http://www.gnome.org/projects/gnumeric/
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Acrobat
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> KOffice
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.koffice.org/">http://www.koffice.org/
><br>Categoría: Utilidades
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> NetOp
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> ControlAula
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.linex.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=206">http://www.linex.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=206
><br>Categoría: S.O.
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> MS Windows
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> GNU/Linux
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.debian.org/">http://www.debian.org/
><br>Categoría: OTROS
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Scientific Workplace
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span> TeXmacs
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web: <a href="http:/www.texmacs.org/">http://www.texmacs.org/
>&#13; &#160;&#160;&#160; <span style="font-weight: bold;">Programa privativo:<span> Authorware
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Beasy
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: ArcGis Desktop
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: BpWin
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Aspen Plus
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Ansys
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Cype
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: DpClima
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Civil Fem
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: BpFrio
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Interactive Physics
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Electronic Work Bench
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>     Programa privativo: Gaussian
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <span style="text-decoration: underline;">Programa alternativo:<span>
>&#13; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; Web:<br>
><br>
Acciones de documento
Favoritos / Compartir